Upcoming Hindu Events
 
 
Latest Hindu News & Events
Child International FestivalChild International Festival

New Delhi metro station, New Delhi, New Delhi, India.. read more

 
Hindu Myths
Why do we not touch papers, books and people with the feet?Why do we not touch papers, books and people with the feet?read more
Why do we wear marks on the forehead?Why do we wear marks on the forehead?read more
Hindu Rituals - Why do we prostrate before parents and elders?Hindu Rituals - Why do we prostrate before parents and elders?read more
Why do we do Namaste?Why do we do Namaste?read more
Why do we have a prayer room?Why do we have a prayer room?read more
Why do we light a lamp?Why do we light a lamp?read more
5 common myths about Hindu5 common myths about Hinduread more
Significance of Hanging Lemon - Chili In Shops or Business PlacesSignificance of Hanging Lemon - Chili In Shops or Business Placesread more
Reason behind Not to sleep with our head towards NorthReason behind Not to sleep with our head towards Northread more
Myth Buster - The birth behind the War God KartikeyaMyth Buster - The birth behind the War God Kartikeyaread more
The science behind Cow Worship in Hindu ReligionThe science behind Cow Worship in Hindu Religionread more
Unravelling the mystery behind the Third Eye of Lord ShivaUnravelling the mystery behind the Third Eye of Lord Shivaread more
Why Hindus rub, kiss their palms in the morning?Why Hindus rub, kiss their palms in the morning?read more
The secret behind Sati’s sacrificeThe secret behind Sati’s sacrificeread more
Does eating rice during Ekadashi days can harm us?Does eating rice during Ekadashi days can harm us?read more
Is Parad Shivlingum beneficial for us?Is Parad Shivlingum beneficial for us?read more
Why do Hindus join their hands and say Namaste while greeting?Why do Hindus join their hands and say Namaste while greeting?read more
What is reason behind drinking water from the copper glass?What is reason behind drinking water from the copper glass?read more
What’s the reason behind rotating crystal salt, lemon around head of the person?What’s the reason behind rotating crystal salt, lemon around head of the person?read more
Do snakes actually capture the image of their killer?Do snakes actually capture the image of their killer?read more
Do ghosts really stays on the Tamarind (Imli) tree?Do ghosts really stays on the Tamarind (Imli) tree?read more
Why do Hindus touch feet of their elders?Why do Hindus touch feet of their elders?read more
Is it a myth that temples have bells to keep away evil forces and to please the God?Is it a myth that temples have bells to keep away evil forces and to please the God?read more
Are all hindus vegetarians or not?Are all hindus vegetarians or not?read more
Do 330 million Hindu Gods really exist?Do 330 million Hindu Gods really exist?read more
Offering water to the Sun in the morning is the myth or not?Offering water to the Sun in the morning is the myth or not?read more
Is the practice of offering and eating clay as the prasad is justified?Is the practice of offering and eating clay as the prasad is justified?read more
 
banner
blogs
Blogs
blogs
1

Rama Chalisa and Rama Aarti


Category: Religious | Posted :Monday, March 23, 2015

Avg. Rating: 5/ 5

 
0
Comments
Rama Chalisa and Rama Aarti

Rama Chalisa is a usual practice in many Hindu houses, where RamaRamaRama
 As of late, in the year 2007, the idea of whether Rama...
is revered as the main deity. It is recited after daily prayers or after the conclusion of reading one of most important Hindu epic Ramayana or Ramcharitmanasa. 

It is believed that reading or even listening to Ram Chalisa daily liberates a person from the sins of life and helps him attain salvation. It is also believed that the person who reads Ram chalisa and Aarti It is a Hindu religious ritual of worshipon Ram Navami gets blessings from Rama and attain good fortune in your life. 
 
 
You can accumulate thousand times more fortune, and special blessings of Rama on reading the Ram Chalisa & reciting Rama Aarti on the auspicious occasion of Rama Navami. 
 
Ram Chalisa
----------------------------------------------------
Ganapati charan saroj gahi
Charanodak dhari bhal,
Likhau vimal Ramavali, sumiri Anjanilal.
Ram charit varnan Karaun, Ramahin hridai manai.
Madan kadan ral rakhishir, man kahan tap mitai.
-------------------------------------------------------
 
Ram Ramapati Raghupati jai jai
Maha-Lokpati Jagpati jai jai.
Rajit Janak dulari jai jai
Mahinandan Prabhu-pyari jai jai.
Ratihun divas Ram dhun jahin
Magan rahat man, tan dukh nahin.
Ram saneh jasu ur hoi
Maha bhagyashali nar soi.
Rakshas dal sanhari jai jai
Maha patit tanu tari jai jai.
Ram nam jo nishdin gavat
Man vanchhit phal nishchai pavat.
Ramayudhsar jehin kar sajat
Man manoj lakhi kotihun Iajat.
Rakhahu laj hamari jai jai
Mahima agam tumhari jai jai
Rajiv nayan munin man mohai
mukut manohar shir par sohai.
Rajit mridul gat shuchi anan
Makarakrit kundal duhun kanan.
Ramchandra sarvottam jai jai
Maryada Purshottam jai jai
Ram nam gun agam ananta
Manan karat sharad shruti santa.
Rati divas dhyavahu man Rama
Man ranjan bhanjan bhav dama.
Raj bhavan, sang men nahin jaihain
Man ke hi man men rahi jaihain
Ramhin nam ant sukh daihain
Man gadhant gap kam na aihain.
Ram kahani Ramahin sunihain
Mahima Ram tabai man gunhain.
Ramhi mahan jo nit chit rakhihain
Madhukar saris madhur ras chakhihain.
Rag rang kahun kirtan thani hain
Mamta tyagi ek ras janihain.
Ram kripa tinhin par hvai hain
Man vanchhit phal abhimal paihain.
Rakshas daman kiyo jo chhan men
Maha banhu bani vicharyo van men.
Ravanadi hati gati, dai dinhyo
Mahi Ravanahin Siya vadh kinhyo.
Ram ban sut sursari dhara
Maha patkihun gati dai dara.
Ram ramit jag amit ananta
Mahima kahi na sakahin shruti santa.
Ram nam joi det bhulai
Maha nisha soi let bulai.
Ram bina ur hot andhera
man sohi dukh sahat ghanera.
Ramahi adi anadi kahavat
Mahavrti Shankar-gun gavat.
Mahikar bhar shesh shir dhara.
Rakhi Ram hiya Shambhu sujana
Maha ghor vish kinhyo pana.
Ramahi mahi-lakhi lekh Maheshu
Maha pujya kari diyo Ganeshu.
Man ke bhajatahin khulat prem pat
Rajit Ram jinahin ur antar
Mahavir sam bhakta nirantar.
Ramahi linha ek sahara
Maha sindhu Kapi kinha para
Ram nam rasna ras shobha
Mardan kam krodh mad lobha.
Ram charit bhaji bhayo sugyata
Mahadeva mukti ke data.
Ramahi japat mitat bhav shula
Ram nam japi jo na sudhara
Man pishach so nipat ganvara.
Ram ki mahima kahan lag gaun
mati malin man par na paun.
Ramavaii as likhi chalisa
Mati anusar dhyan Gaurisa.
Ramahi sundar rachi ras paga Math Durvasa nikat Prayaga.
Ram bhakt yahin jo nit dhyavahin
Man vanchhit phal nischai pavahin. 
------------------------------------------------------------
 
Doha
Ram nam nit bhajahu man. ratihun din chitlai.
Mamta matsar malinata. manastap miti jai.
Ram ka tithi budh Rohiini, Ramavali kiyabhas.
Man sahastra bhuj drug samat, magsar Sundardas.
-----------------------------------------------------------------
 
Rama Aarti
 
Shri Ramacandra kripalu bhaju
------------------------------------------------------------------
Shri Ramacandra kripalu bhaju, mana, harana bhava bhaya darunam; 
navakanja-locana kanja-mukha, kara-kanja pada-kanjarunam. ...1
Kandarpa aganita amita chavi, navalina niraj sundaram; 
patapita manahu tarita ruchi suchi, naumi Janaka-sutavaram. ...2
 
Bhaju Dinabhandu Dinesha danava-daitya-vansha nikandanam; 
Raghunanda anandakanda, Kaushalacanda Dasharatha-nandanam. ...3
 
Sira mukuta kundala tilaka caru, udaru anga vibhushanam; 
ajanu bhuja sharacapa DharaDharaDhara
 Dhara is one of the Vasus...
, sangrama-jita Khara-Dhushanam. ...4
 
Iti vadati Tulasidasa Shakara, Shesha munimana ranjanam; 
mama hridaya-kanja nivasa kuru, kamadi khaladala ganjanam. ...5
 
-------------------------------------------------------------------
 


 

1
 

Top 10 Popular Hindu Devotional Blogs